Najczęściej zadawane pytania

  Gdzie odnajdę regulamin konkursu „Wybieram wodę"

  Gdzie odnajdę Regulamin programu „Wybieram wodę”?

  Czy udział szkół w konkursie „Wybieram wodę” i uczniów w konkursie „Wybieram wodę” jest płatny?

Nie. Udział w konkursie „Wybieram wodę” jest bezpłatny.

  Jeżeli zgłaszam szkołę, to w programie powinni wziąć udział wszyscy uczniowie szkoły zgłoszonej czy tylko wybrane przez Dyrektora klasy?

W programie powinna wziąć udział co najmniej jedna klasa ze zgłoszonej placówki.

  Kto otrzymuje certyfikat?

Szkoła realizująca program, nauczyciel/edukator przeprowadzający lekcje oraz uczniowie uczestniczący w zajęciach.

  Kiedy otrzymamy certyfikat?

Certyfikat jest przesyłany do szkoły mailowo po wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej.

  W jakim czasie należy wypełnić ankietę ewaluacyjną?

W ciągu 2 tygodni od dnia zakończenia realizacji lekcji.

  Do kiedy można realizować lekcje?

Lekcje można realizować do końca roku szkolnego 2017/2018 roku.

  Nasza szkoła oznaczona jest na mapce, jednak w dalszym ciągu nie otrzymaliśmy potwierdzenia rejestracji i konspektu lekcji. Jak rozwiązać ten problem?

Prawdopodobnie podczas rejestracji wpisali Państwo błędny e-mail. W takim przypadku prosimy o kontakt na adres: szkola@ptd.org.pl

  Czy każda klasa powinna zrealizować trzy lekcje?

Nie jest to obowiązkowe. Jedna klasa powinna zrealizować co najmniej jedną lekcję.

  Czy wymagane jest logowanie, aby wejść na stronę z konspektami lekcji?

Nie. Konspekty lekcji przesyłane są do Państwa w załączniku maila potwierdzającego przystąpienie szkoły do programu.

  Dlaczego po zarejestrowaniu szkoły, lekcje na stronie programu są nadal zablokowane i wymagają rejestracji?

Wszystkie konspekty lekcji przesyłane są jako załączniki do maila potwierdzającego rejestrację szkoły w programie „Wybieram wodę”. Uprzejmie prosimy o uważne wpisywanie adresu e-mail.

  W jakim czasie otrzymamy potwierdzenie rejestracji szkoły w programie?

W ciągu siedmiu dni drogą mailową, jednak zazwyczaj potwierdzenia przesyłane są w ciągu jednego dnia roboczego.