O programie

Ogólnopolski program edukacyjny „Wybieram wodę” to wspólna inicjatywa Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz Instytutu Promocji Zdrowia i Dietoterapii. Działania programu będą zwracać szczególną uwagę na to, jak ważną rolę w zachowaniu zdrowia odgrywa prawidłowe nawodnienie organizmu. 

Warto również podkreślić fakt, że w krajach europejskich rocznie przypada średnio trzy razy więcej wód powierzchniowych na jednego mieszkańca niż w Polsce, stąd wiedza dotycząca racjonalnego gospodarowania wodą powinna być szeroko popularyzowana w naszym kraju. Dlatego też ważnym elementem projektu będzie promocja ochrony naturalnych zasobów wodnych, które chronią nas przed deficytem niezbędnego składnika diety. Program „Wybieram wodę” ma na celu promocję korzyści płynących z picia wody, zarówno wodociągowej, jak i butelkowanej. Edukacja z zakresu prawidłowego nawodnienia organizmu prowadzona również będzie w kontekście prawidłowo zbilansowanej diety. Co więcej,  działania w ramach programu będą podkreślać rolę wody nie tylko w zachowaniu zdrowia, ale także w środowisku, gospodarce, przemyśle i rolnictwie. Z uwagi na potrzebę ochrony naturalnych zasobów wodnych, jednym z kluczowych zadań projektu będzie także propagowanie racjonalnego gospodarowania wodą i jej oszczędzania. 

 

Kampania społeczna „Wybieram wodę” skierowana jest do grup społecznych szczególnie narażonych na niedostateczne nawodnienie organizmu:  kobiet w ciąży i karmiących oraz ich małych dzieci, młodzieży szkolnej, seniorów oraz osób aktywnie uprawiających sport. Program realizowany będzie od września br. i potrwa minimum trzy lata. W ramach projektu uruchomiona zostanie strona internetowa, która stanowić będzie multimedialną platformę edukacyjno-informacyjną wraz z panelem do rejestracji szkół, placówek i miast biorących udział w programie. Organizatorzy programu przeprowadzą także szereg akcji edukacyjnych dla lokalnych społeczności – pikników, spotkań tematycznych, eventów i lekcji w szkołach. Działaniom tym towarzyszyć będzie kampania informacyjna w mediach ogólnopolskich i lokalnych. 

 

Partnerami programu „Wybieram wodę” są producenci wód butelkowanych, instytucje samorządowe oraz ośrodki naukowe związane z ochroną środowiska i zasobów wodnych – szczegóły na stronie www.wybieramwode.pl.

 

źródło: obcasy.pl

Organizatorzy

Polskie Towarzystwo Dietetyki od blisko 30 lat zajmuje się edukacją z zakresu prawidłowego sposobu żywienia. Jest najstarszą w Polsce organizacją zrzeszającą wykwalifikowanych dietetyków. Współpracuje z wieloma wiodącymi jednostkami naukowymi w Polsce.
Działalność PTD skupia się przede wszystkim na popieraniu rozwoju nauki w zakresie dietetyki wśród członków PTD oraz w różnych grupach społecznych, ochronie i promocji zdrowia, edukacji żywieniowej w zdrowiu i chorobie, współudziale w kształtowaniu modelu opieki zdrowotnej oraz przyczynianiu się do rozwoju dietetyki w Polsce. Ponadto PTD organizuje wiele sesji popularno–naukowych, zebrań, zjazdów, wykładów oraz różnych form upowszechniania wiedzy z zakresu dietetyki przez środki masowego przekazu.

Instytut Promocji Zdrowia i Dietoterapii jest  podmiotem, którego celem jest m.in.: wdrażanie rozwiązań zrównoważonego stylu życia wśród konsumentów oraz całego otoczenia biznesowego związanego ze zdrowiem i produkcją żywności.