Zawartość wody w organizmie

Powrót Powrót

U dorosłego człowieka woda stanowi około 60% ciała. Na jej całkowitą zawartość składa się woda wewnątrzkomórkowa (stanowi około 2/3 wody ustrojowej) oraz pozakomórkowa. Na zawartość wody w ciele wpływają przede wszystkim takie czynniki jak: płeć, wiek oraz zawartość tkanki tłuszczowej.

 

 

Źródło: W. F. Ganong (red.): 2007: Fizjologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszaw; M. Jarosz (red.): 2012: Normy żywienia dla populacji polskiej - nowelizacja, Instytut Żywności i Żywienia,  Warszawa