Wyniki konkursu - "Wybieram wodę - PET design"

Powrót Powrót

Ogłoszenie wyników konkursu dla uczniów szkół podstawowych
„Wybieram wodę - PET design”


Z przyjemnością i ogromną satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego „Wybieram wodę - PET design”.

 

Komisja Konkursowa w składzie:


Przewodnicząca:
Sylwia Gudej – Polskie Towarzystwo Dietetyki


Członkowie:
Danuta Gajewska – Polskie Towarzystwo Dietetyki
Izabela Zamyślewska – Instytut Promocji Zdrowia i Dietoterapii Sp. z o.o.


dokonała oceny prac zgłoszonych do konkursu, wyłoniła 50 Laureatów Konkursu.
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za trud włożony w przygotowanie prac.
 
Autorom nagrodzonych prac gratulujemy!
 
Nagrody dla zwycięzców zostaną przesłane pocztą na adres ich szkoły.