Wyniki konkursu plastycznego

Powrót Powrót

Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych
„Wybieram wodę…”

 

Z przyjemnością i ogromną satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego „Wybieram wodę …”.

 

Komisja Konkursowa w składzie:

 

Przewodnicząca:

Sylwia Gudej – Polskie Towarzystwo Dietetyki

 

Członkowie:

Izabela Zamyślewska – Instytut Promocji Zdrowia i Dietoterapii Sp. z o.o.

Danuta Gajewska - Polskie Towarzystwo Dietetyki

 

dokonała oceny prac zgłoszonych do konkursu, wyłoniła 10 Laureatów Konkursu oraz przyznała 30 Wyróżnień. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom szkół podstawowych klas I-VI za trud włożony w przygotowanie prac. Wybór był bardzo trudny, ponieważ otrzymaliśmy ponad 1000 wspaniałych prac, wykonanych z wielkim zaangażowaniem. Ocenie podlegała oryginalność prac, ich dobra identyfikacja z tematem, a także czytelność i charakter promujący program „Wybieram wodę …”.

 

Zgodnie z regulaminem konkursu publikujemy galerię nagrodzonych prac. Autorom nagrodzonych prac serdecznie gratulujemy! Nagrody zostaną przesłane pocztą na wskazany adres szkoły. 

 

Laureaci konkursu

 

Wyróżnione prace plastyczne