Wyniki konkursu 2 - "Mój ogródek PET"

Powrót Powrót

Ogłoszenie wyników konkursu dla uczniów szkół podstawowych 
„Mój ogródek PET"


Z przyjemnością i ogromną satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu w ramach programu „Wybieram wodę”.
 
Komisja Konkursowa w składzie:


Przewodnicząca:
Sylwia Gudej – Polskie Towarzystwo Dietetyki


Członkowie:
Izabela Zamyślewska – Instytut Promocji Zdrowia i Dietoterapii Sp. z o.o.
Danuta Gajewska - Polskie Towarzystwo Dietetyki


dokonała oceny prac zgłoszonych do konkursu, wyłoniła 10 Laureatów Konkursu oraz przyznała 30 Wyróżnień.
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom szkół podstawowych klas I-VI za trud włożony w przygotowanie prac. Wybór był bardzo trudny, ponieważ otrzymaliśmy ponad 700 wspaniałych ogródków PET, wykonanych z wielkim zaangażowaniem.
 
Autorom nagrodzonych prac serdecznie gratulujemy!
Nagrody zostaną przesłane pocztą na wskazany adres szkoły.

 

Laureaci konkursu:

 

 

Wyróżnione ogródki PET: