Woda – skarb natury

Powrót Powrót

Woda pokrywa 72% powierzchni kuli ziemskiej. Niestety, ponad 97% zasobów wodnych Ziemi to wody morskie i oceaniczne, które ze względu na swoje zasolenie nie są przydatne do spożycia przez ludzi. Zaledwie pozostałe 2,5% stanowi woda słodka, która w większości uwięziona jest w lodowcach i śniegach (ok. 10% powierzchni naszej planety pokryte jest lodem). Zatem tylko 0,6% zasobów wodnych świata to wody słodkie, mogące stanowić źródło wody pitnej. 


Zasoby wodne wystarczyłyby do zaspokojenia potrzeb całej ziemskiej populacji, jednak ich nierównomierne rozmieszczenie i nieracjonalne gospodarowanie  przez człowieka sprawiają, że w wielu krajach zaopatrzenie w wodę stanowi ogromny problem. Deficyt  najdotkliwiej odczuwają kraje północnej i środkowej Afryki, Ameryki Południowej i Azji Środkowej. Naukowcy szacują także, iż niektóre kraje europejskie tj. Hiszpania, Włochy, Belgia, Niemcy i Wielka Brytania, będą już wkrótce zmagać się z jej niedostatkiem. Zasoby wodne w Polsce, przypadające na jednego mieszkańca, są mniejsze niż w krajach sąsiednich i znacznie niższe niż przeciętne w Europie ( zaledwie ok. 36% średniej europejskiej). Polska, podobnie jak inne państwa Unii Europejskiej, zobowiązała się do racjonalnego wykorzystywania oraz ochrony zasobów wodnych  w myśl zasady zrównoważonego rozwoju. Hasło „Woda i zrównoważony rozwój" ma  przypomnieć, że poprawiając jakość  życia musimy jednocześnie pamiętać o nie naruszaniu środowiska przyrodniczego, w tym w szczególności zasobów wodnych. 


Dostęp do wody pitnej jest niezbędnym warunkiem dla rozwoju społeczeństw i walki z ubóstwem – bez zaspokojenia tej potrzeby rozwój edukacji i opieki zdrowotnej nie jest możliwy. Właśnie dlatego brak wody pitnej można uznać za czynnik powiększający przepaść pomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się.


Brak dostępu do wody może dotknąć każdego mieszkańca Ziemi. Świadomie lub nie, wszyscy przyczyniamy się do zmniejszania zasobów wody pitnej. Tylko połączone wysiłki wszystkich społeczeństw, rządów i instytucji mogą zapobiec pogłębianiu się tego kryzysu. Uświadomiwszy to sobie, społeczność światowa postawiła sobie za zadanie zredukowanie o połowę liczbę ludzi nie posiadających dostępu do wody pitnej do roku 2015 – jest to jeden z Milenijnych Celów Rozwoju. Niestety, już teraz wiadomo, że przynajmniej w niektórych miejscach na świecie, takich ja Afryka Subsaharyjska, celów tych nie uda się zrealizować