W ciąży wzrasta zapotrzebowanie na wodę

Powrót Powrót

Stan fizjologiczny jest jednym z czynników, który znacząco wpływa na zapotrzebowanie na wodę. Wzrasta ono już od I trymestru ciąży, co spowodowane jest zwiększaniem się masy ciała kobiety (najczęściej o 10-15 kg), wzrostem tkanek płodu, a także zwiększeniem objętości krwi krążącej. Woda jest głównym składnikiem płynu owodniowego. A przez łożysko w ciągu godziny wymienianych jest aż 450 ml wody.
Zapotrzebowanie na wodę w okresie ciąży wzrasta o około 300 ml/dobę.

Źródło: M. Jarosz (red.): 2012: Normy żywienia dla populacji polskiej - nowelizacja, Instytut Żywności i Żywienia,  Warszawa; Niemiec T. i wsp. (2011): Stanowisko Zespolu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące: Znaczenie nawodnienia w prewencji chorób u kobiet w wieku prokreacyjnym, Ginekol Pol. 2011, 82, 943-945; Karowicz-Bilińska A. (2011): Woda i jej znaczenie dla organizmu kobiety, Ginekol Pol. 2011, 82, 455-459