Uzdatnianie wody

Powrót Powrót

Uzdatnianie wody obejmuje nie tylko  procesy oczyszczania wody, ale  również tzw. doczyszczania wody, tj. polepszanie jej właściwości morfologicznych i fizycznych (temperatury, przezroczystości, barwy, zapachu, smaku, wyglądu, klarowności). Woda dostarczana do spożycia przez ludzi podlega również procesom kontrolującym jej jakość. Jest więc badana przez specjalistyczne laboratoria i stacje sanitarno – epidemiologiczne. Ostatecznym elementem procesu uzdatniania, wpływającym też na jakość wody,  jest transport  siecią wodociągową. Jak widać woda musi przebyć czasami długą drogę zanim będzie mogła popłynąć z naszych kranów
Przedsiębiorstwa wodociągowe odpowiadają za jakość wody od ujęcia do wodomierza głównego w budynku, nie odpowiadają za jakość instalacji wewnątrz budynków. Dlatego zachęcając do picia wody z kranu, która jest w Polsce zdrowa i smaczna, przedsiębiorstwa wodociągowe zwracają uwagę właścicieli budynków na konieczność sprawdzania jakości wewnętrznych instalacji dostarczających wodę do kranu.