Szkołą Podstawowa nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie

Powrót Powrót

W Szkole Podstawowej Nr2 im. Białych Górników w Kłodawie w ramach projektu Wybieram wodę  zajęcia przygotowała klasa IV (24 uczniów). Zajęcia przeprowadzone były na lekcjach przyrody. Tematyka dotyczyła roli wody w organizmie człowieka oraz ilości wody w produktach spożywczych. Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością i inwencją twórczą. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Dyskutowały i wykazały się dużą wiedzą dotycząca tematyki. Wykonały plakaty, na których w sposób obrazowy  przedstawiły z jakiej ilości wody składa się organizm ludzki, w jakich narządach człowieka znajduje się najwięcej wody .  Wykorzystując dostępne ulotki wycinały obrazki przedstawiające produkty spożywcze a następnie wykonali z nich piramidę procentową ukazującą zawartość wody w poszczególnych produktach spożywczych. Podsumowaniem zajęć była dyskusja i ekspozycja plakatów na  korytarzu szkolnym ciesząca się dużym zainteresowaniem pozostałych uczniów szkoły.  Będzie ona również dostępna dla rodziców i gości podczas Spotkania Świątecznego.              

 

Projekt wzbudził zainteresowanie wielu nauczycieli którzy postanowili , że zrealizują zajęcia o podobnej tematyce.  

 

Plakat dotyczący ilości wody w narządach ludzkich

 

Piramida procentowa ilości wody w produktach spożywczych.

 

Wykonywanie plakatu dotyczącego ilości wody w organizmie człowieka

 

Ekspozycja zdjęć na korytarzu szkolnym