Słodka woda na Ziemi

Powrót Powrót

Opracowania naukowe podają, że w hydrosferze znajduje się ok. 1 400 mln km3 wody. Z tego tylko 2,5 proc. to wody słodkie. W tej puli najwięcej, bo aż 68,9 proc. wody, magazynują lodowce. Na biegunie północnym i południowym, pokrytych największymi czapami lodowymi, znajduje się 96 proc. światowych zasobów wody słodkiej. 30,8 proc. to wody podziemne, na rzeki i jeziora przypada zaś tylko 0,3 proc. 


Jak wynika choćby z powyższego zestawienia, zasoby wody słodkiej na Ziemi rozłożone są bardzo nierównomiernie. Na blisko 150 mln km2 przypada aż 35 mln km2 obszarów suchych, na których parowanie jest większe od opadów.