Objętość wody w organizmie człowieka...

Powrót Powrót

... zależy m.in. od: płci, wieku, diety, aktywności, temperatury otoczenia