Kto dba o bezpieczeństwo zdrowotne „kranówki”?

Powrót Powrót

Tzw. „kranówka”  jest ściśle monitorowana wskutek regulacji krajowych: rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, oraz  wymogów unijnych  i Światowej Organizacji Zdrowia.

 

Na każdym etapie produkcji jej skład badają akredytowane laboratoria przedsiębiorstw wodociągowych i instytucji nadzoru sanitarnego, sprawdzając aż 62 różnych parametrów (ich listę ustaliła Światowa Organizacja Zdrowia). 

 

Czystość kranówki oceniają nie tylko urządzenia elektroniczne, ale także żywe małże. Te niezwykle wrażliwe na zanieczyszczenia mięczaki zamykają skorupy, gdy tylko wyczują w próbkach wody jakąś szkodliwą substancję.

 

Dokładne dane na temat wody, która płynie z naszego kranu, udostępniają przedsiębiorstwa wodociągowe. Warto jednak pamiętać, że ich odpowiedzialność kończy się w momencie dostarczenia H2O do wodomierza głównego zamontowanego w budynku. Jeśli rury w jego obrębie są w złym stanie, może to wpływać na skład, smak i zapach wody. I tu troska o jakość wody spoczywa na właścicielach obiektów i mieszkańcach, którzy powinni domagać się regularnego przeglądu i konserwacji instalacji wewnętrznych.