Ile wody potrzebują seniorzy?

Powrót Powrót

Niedostateczne nawodnienie organizmu jest częstym problemem osób w wieku podeszłym. Proces starzenia się jest nieodzownie związany z mniejszym udziałem wody w ciele, a także z gorszym funkcjonowaniem narządów takich jak nerki czy ośrodek pragnienia w mózgu. Co więcej, ograniczenie sprawności ruchowej, różne schorzenia i przyjmowanie leków także nasilają zaburzenie bilansu wodnego organizmu. 

 

Pomimo wszystkich zmian, jakie zachodzą w organizmie na skutek starzenia się, osoby w wieku podeszłym potrzebują tyle samo płynów, ile osoby młode i w wieku średnim. Każdy senior codziennie powinien wypijać minimum 1,5 l wody dziennie, pozostałe zapotrzebowanie na płyny powinny pokryć pokarmy stałe.

 

Źródło: M. Jarosz (red.): 2012: Normy żywienia dla populacji polskiej - nowelizacja, Instytut Żywności i Żywienia,  Warszawa; JośkoOchojska J. i wsp. (2014): Odwodnienie osób w podeszłym wieku jako problem zdrowia publicznego, Hygeia Public Health, 49(4): 712-717; Shimizu M, Kinoshita K, Hattori K, Ota Y, Kanai T, Kobayashi H, Tokuda Y. (2012): Physical signs of dehydration in the elderly. Intern Med (Tokyo);51(10):1207-10