Funkcje wody w organizmie:...

Powrót Powrót

... termoregulacja, zwilżanie błon śluzowych, oczu, stawów, transport składników, udział w reakcjach biochemicznych, usuwanie produktów przemiany materii