Dobowe straty wody...

Powrót Powrót

...w normalnych warunkach:

- 0,55 l oddychanie

- 0,6 l przez skórę

- 1,5 l z moczem

- 0,15 l ze stolcem