Co najlepiej pić w czasie ciąży i laktacji?

Powrót Powrót

Wodę dobrej jakości z bezpiecznego źródła. Należy ją pić małymi porcjami w ciągu całego dnia, również między posiłkami. Dobrym uzupełnieniem mogą być herbaty owocowe, soki warzywne i owocowe, a także niskotłuszczowe napoje mleczne. Napoje w 70-80% powinny pokrywać zapotrzebowanie organizmu na wodę, czyli kobieta ciężarna powinna wypijać około 1,7-1,8 l płynów, a karmiąca piersią około 2 l. Pozostałe zapotrzebowanie organizmu pokryje pokarm.

 

Źródło: M. Jarosz (red.): 2012: Normy żywienia dla populacji polskiej - nowelizacja, Instytut Żywności i Żywienia,  Warszawa; Niemiec T. i wsp. (2011): Stanowisko Zespolu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące: Znaczenie nawodnienia w prewencji chorób u kobiet w wieku prokreacyjnym, Ginekol Pol. 2011, 82, 943-945; Karowicz-Bilińska A. (2011): Woda i jej znaczenie dla organizmu kobiety, Ginekol Pol. 2011, 82, 455-459